Публічна оферта

Угода із Користувачем

Договір публічної оферти на надання послуг інформування та доставки товару.

Текст, наведений нижче, є договором між Магазином Товарів (зокрема, Алкогольної продукції), сайт якого розміщений в мережі Інтернет, за адресою https://provino.ua, що має назву в договорі як "Магазин", і користувачем послуг сайту Магазину, що має назву надалі "Клієнт" . Сайт Магазину створений для інформування Клієнтів про асортимент Магазину і врахування думки Клієнтів про товар з метою оптимізації асортименту або інших умов продажів в Магазині під попит Клієнтів, а також збору статистичної інформації з метою подальшого придбання Товарів Клієнтом, способами, зазначеними в договорі.

Терміни та визначення.

Клієнт - фізична особа, яка досягла 18 річного віку,  яка отримує інформацію і має намір оформити і / або оформляє Замовлення, подані на сайті https://provino.ua, і що володіє необхідним обсягом дієздатності відповідно до законодавства України.

Замовлення - належним чином оформлений запит Клієнта, що містить побажання Клієнта про асортимент Товару та інші властивості Товару, які Клієнт бажав би придбати в Магазині. Замовлення виконує функцію отримання Клієнтом інформації про ціну Товару та його наявність в Магазині. Замовлення не тягне виникнення зобов'язань, пов'язаних з купівлею-продажем Товару, а носить інформаційний характер і враховується Магазином для оптимізації асортименту.

Акція - пропозиція Магазину про продаж Товару певного асортименту протягом певного періоду часу.

Магазин - роздрібний магазин з продажу алкогольної продукції, що належить ТОВ "ПРОВИНО", розташований за адресою: м Київ, вул. Механізаторів, 2.

Сайт - https://provino.ua

Товар - опублікований на Сайті Магазину перелік товарів народного споживання, в тому числі Алкогольної продукції.

Алкогольна продукція - перелік продуктів, отриманих шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць.

Замовник - фізична особа, яка досягла 18 річного віку та володіє необхідним обсягом дієздатності відповідно до законодавства України, що дає доручення на придбання Товарів, представлених на Сайті Магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Договір доручення - договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Замовником та Виконавцем, на підставі якого Виконавець за дорученням, за рахунок і від імені Замовника здійснює покупку і доставку Товарів, обраних Замовником на Сайті, а Замовник зобов'язується компенсувати витрати Виконавця по виконанню його доручення.

Виконавець - фізична особа підприємець або  оператор кур’єрської доставки, або будь-яка інша третя особа, що діє в інтересах та за дорученням Клієнта (Замовника).

Загальні положення.

Представлені на Сайті Товари (зразки товарів) призначені для ознайомлення з асортиментом і не є зразками товарів для здійснення операцій купівлі-продажу дистанційним способом. Угоди купівлі-продажу здійснюються на території роздрібного магазину особисто, або за дорученням від Клієнта. Доручення про доставку Товарів здійснюється на підставі Договору доручення.

Направляючи заявки через Cайт, Клієнт погоджується з Правилами Сайту (далі - Умови), викладеними нижче. Дана угода, представлена на Сайті, є договором публічної оферти відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України. Місцем продажу Товарів є територія Магазину. Магазин залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди.

Предмет договору.

Цей договір визначає:

-          Порядок взаємодії та умови надання Клієнту послуг Магазину, які представлені на Сайті, ґрунтуючись на прагненні Клієнта, його бажанні і можливості отримати інформацію про ціну Товару, наявності товару в Магазині, а також на прагненні Магазину надати Клієнту необхідну йому інформацію для ознайомлення з асортиментом, і оформити Замовлення для подальшого придбання Клієнтом.

-          Порядок взаємодії та умови надання Виконавцем послуг Замовникові.

На Сайті Магазину представлені наступні послуги:

Інформування Клієнтів про асортимент Магазину, надання інформації про ціну Товару, його наявності в Магазині, а також для оформлення Замовлення, що містить побажання Клієнта про асортимент Товару та інших властивостях Товару, які Клієнт бажав би особисто або через Виконавця придбати на території Магазину, який розташований по адресою: м Київ, вул. Механізаторів, 2.

Сайт Магазину не призначений для здійснення операцій купівлі-продажу і доставки Товару (зокрема,  Алкогольної продукції), а здійснює послуги з надання інформації про ціну Товару, кількості та асортименті Товару. Представлена ​​на Сайті інформація, розміщена для інформування Клієнтів про можливість придбати Товар в Магазині, і є приблизною, точна інформація  може бути отримана в Магазині самим Клієнтом або його Представником. Операції з придбання Товару здійснюються Клієнтом особисто.

Виконавець за Договором доручення надає Клієнту / Замовнику послуги придбання і доставки, зарезервованих останнім Товарів за дорученням, від імені та за рахунок Клієнта / Замовника.

Виконавець не здійснює продаж Товарів, а на підставі Договору доручення укладеного з Клієнтом / Замовником надає послуги з їх підбору, придбання, комплектації, пакування та доставці Замовлення від імені та за рахунок Клієнта / Замовника за вказаною адресою.

Клієнт / Замовник приймає умови Договору доручення при отриманні товару від Виконавця, що виражає підтвердження і згоду з його умовами. Надалі, заперечення щодо надання, таким чином, своєї згоди, звільняє Виконавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право за Виконавцем відмовити в наданні послуг Клієнту / Замовнику в односторонньому порядку.

Клієнт приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження Клієнта про ознайомлення з текстом цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Клієнта щодо надання, таким чином, своєї згоди, позбавляє Сайт Магазину від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Сайту Магазину скасувати Заявку в односторонньому порядку.

Правила роботи з Сайтом Продавця:

Клієнт може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

Клієнт зобов'язаний надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Сайт Магазину не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Клієнтом здійсненні Заявки.

Клієнт несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті Магазину від його імені.

Магазин має право відмовити Клієнту в оформленні Замовлення на Сайті без пояснення причин. Магазин має право анулювати (видалити) Замовлення Клієнта на Сайті без пояснення причин.

Заборонено використовувати Сайт Магазину в протизаконній та забороненій діяльності. Клієнти Сайту Магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет.

Клієнт надає дозвіл Сайту Магазину здійснювати використання та оброблення його персональних даних.

Порядок оформлення Заявки:

Замовлення Клієнта оформлюється самостійно Клієнтом на Сайті, шляхом заповнення спеціальної форми. Подаючи Замовлення, Клієнт погоджується з умовами даної оферти. Після ознайомлення з умовами цього договору, Клієнт може подати Замовлення також через телефон вказаний на Сайті. Дані з форми Замовлення передаються в Магазин.

Клієнт оформлює Замовлення на Сайті Магазину, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і, натискаючи кнопку «Оформити замовлення».

Після оформлення Замовлення, Клієнт отримує від менеджера Магазину в телефонному режимі інформацію, в тому числі про точну вартість та наявність Товару в Магазині.

На підставі замовлення Клієнта, Магазин може порекомендувати і направити до Клієнта осіб, що надають послуги з виконання інтересів Клієнта для придбання Товару. У разі згоди Клієнта і попереднього безпосереднього ознайомлення Клієнта з Товаром, Клієнт може оформити Договір доручення на Виконавця для здійснення угоди купівлі-продажу Товару від імені та за рахунок Клієнта. Також в разі отримання замовлення Клієнта, Магазин прагне забезпечити наявність зазначеного в замовленні Товару в асортименті Магазину.

 

 

Порядок оплати Товарів і Послуг:

При готівковій формі оплати, Клієнт здійснює оплату Замовлення на території Магазину, розташованого за адресою: м Київ, вул. Механізаторів, 2 (або в магазині за іншою зручною для Клієнта адресою, що належить ТОВ «ПРОВИНО»).

Оплата Товарів і послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі Товарів або отримання послуг.

При безготівковій формі оплати, обов'язок Клієнта по сплаті вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Магазину.

При здійсненні доставки товару Виконавцем за дорученням Клієнта / Замовника, в загальну вартість Послуг Виконавця можуть входити фактичні витрати Виконавця на виконання доручення Замовника з підбору, придбання, комплектації, пакування та доставки Товарів, вказаних в замовленні. У випадку, якщо до загальної суми послуг Виконавця не входять  витрати Виконавця на придбання товару, послуги Виконавця оплачуються Клієнтом/Замовником окремо від відшкодування витрат Виконавця на придбання товару, про що зазначається у відповідному замовленні.

При здійсненні Виконавцем доставки Товару, Клієнт / Замовник може здійснити оплату послуг Виконавця готівкою або банківською картою, при фактичному виконанні доручення, за вказаною ним в замовленні, адресою.

При доставці Товару, Клієнт / Замовник отримує від Виконавця:

Фіскальний чек на придбаний в Магазині товар

лист Замовлення (замовлення-акт виконаних робіт), що підтверджує розмір витрат, понесених Виконавцем у зв'язку з виконанням доручення Клієнта / Замовника.

При передачі Товарів, Виконавець має право вимагати у Клієнта / Замовника пред'явлення посвідчення особи, що підтверджує наявність у останнього необхідного обсягу дієздатності відповідно до законодавства України.

При відмові в наданні посвідчення, що підтверджує вік та дієздатність Клієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту / Замовнику у виконанні послуг з доставки Товару.

Умови повернення:

Відповідно до Постанови КМУ від 19 березня 1994 р. N 172  «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" продовольчі товари (зокрема, продукти харчування та алкогольні напої) належної якості, обміну та поверненню не підлягають.

Конфіденційність і захист персональних даних:

При наданні персональних даних на Сайті Магазину, Клієнт дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Cайт Магазину вправі використовувати персональні дані Клієнта для надання визначених цим договором послуг, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

Cайт Магазину бере на себе обов'язок не розголошувати персональні та контактні дані отримані від Клієнта.

Клієнт несе відповідальність за невідповідність своїх персональних даних дійсності.

Cайт Магазину не несе відповідальності за невідповідність персональних даних Клієнта.

 

Інші умови:

Цей договір укладено на території України з дотриманням законодавства України.

Невідповідність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

Cайт Магазину вправі вносити зміни в положення цього договору в будь-який момент, на власний розсуд, без повідомлення Клієнтів.

Питання не врегульовані цим Договором вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.